Historia

Det var

en gång...

Björkehovs idrottssällskap bildades den 25 april 1942 på "Kôlaslätta" i Björkered. Men innan BIS föddes hade det varit på tal en tid ungdomarna emellan om att bilda en idrottsförening - "Kôlaslätta" var nämligen under många år samlingspunkt för ungdomarna i omgivningen, där de träffades för att sparka boll, vilket var ett sätt att umgås.


 

Föreningens första ordförande hette Gösta "Jompa" Ljunggren och övriga styrelseledamöter blev Gösta Carlsson, 'Mr Björkehov", John Martinsson samt Rune Hassmund som valdes till sekreterare. Innan föreningen "döptes" förekom några olika namnförslag innan man slutligen fastnade för just Björkehov och den som kläckte idén till namnet var John Martinsson.Björkehovsstugan

Den 6 mars 1953 var en stor dag i Björkehovs historia.

Vid ett klubbmöte i Huluds skola beslöt man att bygga en sportstuga.


Beslutet föregicks givetvis av mycken vånda och mycket "snack" medlemmarna emellan innan det definitiva beslutet om byggandet fattades. Det viktigaste var ekonomin. Ett billotteri som gav 12.000 kronor såldes under hösten 1953. Kinnarumma kommun bidrog med 4.000 kronor och Riksidrottsförbundet lämnade 4.500 kronor till bygget.


Rydboholms AB bidrog med tomt räntefritt under 49 år och vi fick även ta vara på skogen som växte på tomten, vilket var värdefullt. Det fanns fler generösa gynnare.


Öds elektriska drog fram elkraften till stugan kostnadsfritt och femtiofem skogsägare i omgivningen bidrog med timmer till bygget.


Schaktningsarbetet utfördes av Gustavsson & Söner och själva byggnadsarbetet gjordes av byggmästare Gunnar Grimmefors och Adolf Johansson. Den elektriska installationen svarade John Gabrielsson för.


Många av klubbens egna krafter gjorde värdefulla insatser vid stugans tillkomst. Dessa var i första hand Gösta Carlsson, John Martinsson, Robert Karlsson och Eric Magnusson, men det fanns ytterligare många som gjorde förnämliga insatser till föreningens fromma.Nästa på dagen två år efter det att beslutet om stugbygget tagits var den klar för invigning, lördagen den 19 mars 1955. Rydboholm förrättade invigningen och gav den namnet ”Björkehovsstugan"


Handikapp-SM 1985


Vid sammanträde med Björkehovs IS skidsektion den 10 april 1984 kan man i protokollets 5:e paragraf utläsa: "Björkehovs IS kommer att satsa helt på Handikapp-SM under 1985, därför kommer klubbens egen traditionella tävling att utgå. Som medarrangör stod Borås Handikapp IF.

 


Orienteringssektionen


Orienterarna var under många år idrottens verkliga fakirer och BIS-orienterarna utgjorde inga undantag. Under föreningens allra första år fanns i stort sett ingen annan utväg än att cykla till tävlingarna i bygden och våra orienteringspionjärer gjorde ofta turer på åtta, tio mil på cykel tur och retur plus att de sprang någon mil i terrängen och letade efter försåtligt gömda kontroller.
Skidsektionen


Det är onekligen skidåkarna som satt Björkehovs namn på tidningarna sportsidor. Under årens lopp har våra åkare, både killar och tjejer, vunnit cirka 90 DM‑tecken och ett dussin Götalands.
Friidrottssektionen


Björkehovs IS har inte sysslat mycket med arenaidrott. I början av vår verksamhet kanske det förekom att någon deltog i tävlingar på någon idrottsplats, men inte i någon större utsträckning. Det har mestadels handlat om terränglöpning som våra skidåkare och orienterare tagit som träning. Då har ungdomarna kanske varit mer aktiva i just terränglöpning och faktum är att BIS har åtminstone en DM‑vinnare i just terränglöpning.
Bingosektionen

Under drygt tio år hade Björkehov egen bingosektion som ideellt och osjälviskt drog in mycket pengar till föreningen. Den traditionella söndagsmiddagen fick dessa idealister endera äta tidigt på dagen, eller mycket sent. På den tiden bestod vinsterna av varuvinster så de som ledde bingon hade att skaffa vinster under veckan. 


Bordtennissektionen

Björkehovs bordtennis fick luft under vingarna när BISstugan stod klar 1955. Men redan några år tidigare skedde starten under primitiva, men roliga former. Starten skedde nämligen i Allan Källqvists garage i Granbäcken (Norra Granbäcksvägen 2, familjen som bor där nu heter Axeland).


Det var nämligen så, att Bernt Källqvist, Kjell Johansson och några andra ungdomar fick hjälp av Allan Källqvist att tillverka ett pingpongbord. Bordet, som hade reglementsenliga mått, tillverkades av spontant virke, grönmålades och försåga med den vita kantlinjen och det spelades många matcher på det bordet, ty det flyttades sedermera till BIS‑stugan där det tjänstgjorde under pionjärtiden.


Ronny Rudolfsson, som var med näst" från början och sedermera var ledare för pingisen, berättar, att det var trångt om utrymmet i garaget. Det var med ett nödrop spelarna fick plats och domaren stod i en dörröppning intill och följde spelet. Men med god sämja kunde vi även spela dubbelmatcher, fast då var det trångt så det förslog.


 


Damsektionen

Björkehovs damsektion bildades 1986. Det vill med andra ord säga, att de uppgifter damerna skött under föreningens hela tillvaro, eller åtminstone sedan stugan kom till, blev mer "officiella" i och med att sektionen bildades. Deras uppgifter är att sköta servering, och så bakar de också kaffedoppet, ej att förglömma. Ibland, vid större publika tillställningar, såsom modevisningar, loppmarknader, tipspromenader och liknande går det åt mycket tilltugg till kaffet.


De pengar som onekligen flyter in genom damernas insatser har hittills gått till att försköna och förbättra stugan invändigt.
Motionssektionen

Motionssektionen inom BIS har främst vänt sig de som inte idrottar regelbundet eller målmedvetet. Sektionen har satsat på att få ut folk i friska luften för att röra sig i sin egen takt. Ett modernare uttryck för detta är friskvård.


Under flera år ägnade sig BIS åt att hjälpa handikappade så att dessa kunde få, motion under säkra former och speciellt de synskadade löpte många varv i elljusspåret tack vare hjälpsamma Björkehovare.


Detta blev mycket uppskattat ty att. In en hjälpande hand åt den som behöver ett handtag uppskattas verkligen.


Copyright @ All rights reserved